Alexandra Sidgwick

Om Alexandra Sidgwick

Min ambition som arkitekt är att rita funktionell och personlig arkitektur eftersom jag drivs av att lösa rumsliga pussel och förverkliga beställarens önskemål. Att tillsammans med beställaren kartlägga och analysera projektets förutsättningar för att hitta kärnan och visionen i projektet ser jag som en given del av processen. En flerårig erfarenhet inom inredning tillsammans med arkitektutbildningen på KTH gör att jag lägger stor vikt vid rumsliga flöden och dess inredning när jag gestaltar hus.