byggprocess

Att köpa och bygga ett personligt hus är en stor affär som man kanske bara gör en gång i livet. Det är en omfattande process som startar när idén övergår till handling.

Rörvikshus representant följer därför kunden från projektets början fram till det färdiga huset. Representanten sköter bland annat kontakten med Rörvikshus huvudkontor i Rörvik. För att underlätta för samtliga inblandade och säkerställa ett lyckat resultat, beskriver vi här vår byggprocess.