Värme och ventilation

Vilken värmelösning som är bäst för dig beror på en mängd olika saker: husets storlek, var i landet det ligger, antalet plan och så vidare. Lugn, vi hjälper dig.

Den allra vanligaste – och oftast mest lönsamma – lösningen, är att återvinna energi ur ventilationsluften och installera en frånluftsvärmepump. Därutöver erbjuder vi såväl bergvärme- som solcellslösningar från Nibe.