Fasadbeklädnad och fasaddetaljer

Vi erbjuder många olika möjligheter för dig att få en personlig utformning av ditt hus. Läs mer om våra fasadbeklädnader och fasaddetaljer.

Träpanel

Träpanel kan användas på nära nog alla typer av byggnader. Den lokala byggnadstradition som utvecklades från 1800-talets slut gav en stor variationsrikedom på paneler. Vilken typ passar bäst på ert hus?

Putsfasad

StoVentec är ett tvåstegstätat fasadsystem med inbyggd luftspalt. Fukt förs bort med uppåtstigande luft och via dräneringsöppning nederst. Isolering och väggar förblir därmed torra. Med ett fogfritt StoVentec är fasaden dessutom slagregntålig och risken för att vatten ska tränga in i konstruktionen minimeras.

Grundmålning

Som standard grundmålar vi alla hus med Lasol Alkydgrund – en vattenburen grundfärg med hög torrhalt (41 vol.-%) för industriell behandling av utvändig träpanel. Den är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindmedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol Alkydgrund innehåller fungicider som skyddar mot påväxt av svartmögel och alger – en grundfärg som ger ett första skydd och en bra grund för färdigmålning.

Glas- och träräcke

Räcken på balkonger, verandor, takterrasser och uteplatser smyckar ofta huset. Därför är det viktigt att välja ett utförande som passar. Fundera även på om det är bäst med ett öppet räcke för maximal utsikt eller om ett tätare mer insynsskyddat räcke passar bättre.

Smidesräcke och fransk balkong

Ett designat smidesräcke eller fransk balkong tillverkade med småländsk glöd sätter pricken över i:et. Våra modeller går att få både som smidesräcke och som fransk balkong. Räckena är tillverkade i aluminium och finns i färgerna silver, svart eller vit.