Tak och takdetaljer

Taket är lite som husets femte fasad. Här har du möjlighet att sticka ut eller smälta in beroende på val, färg och stil. Valmöjligheterna är många men tänk på att beroende på lutning kan ditt tak kräva olika beläggningar.

Takfot

Takfoten kan utformas på många olika sätt. Den kan också minimeras till nästan obefintlighet.

Takpannor

Benders är ett svenskt familjeföretag som skapat snygga och hållbara tak i snart 50 år. Idag är man marknadsledande på betongtak i Sverige.

Alternativa takbeklädnader

Under 14 grader är betongtakpannor inte möjliga men vi tipsar här om alternativa takbeklädnader som inte Rörvikshus kan tillhandahålla. Valen nedan är alternativ. De beställs och utförs lokalt av den entreprenör ni väljer att anlita. Plåt Plåttak finns i olika utseenden och passar därför i stort sett alla hus. I de flesta fall kan plåttak väljas ned till 7 graders taklutning. Papp På nästan alla moderna hus med platta tak används papptak. Vid låga taklutningar under 7 grader är papptak ett av få alternativ. Sedumtak Ett sedumtak är vackert och gör att man får ytterligare en dimension till huset. Det fungerar om du har ett tak med mindre lutning än 27 grader.

Plåtdetaljer

Plåtdetaljer som skapar effektfulla lösningar till ditt hus. Låt fantasin flöda – från traditionellt svart till trendigt silvermetallic. Stuprör och hängrännor med tillhörande detaljer från Plannja Steinwalls.